Naujas internetinis laikraštis medžiotojams ir žvejams.

header.jpg 

Kodėl mes čia?

 

 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės, tempai bei technologines galimybės tiesiog diktuoja sąlygas, kuriomis nepasinaudoti butų nepadoru. Juo labiau, kad informacijos srautai didžiuliai ir juos įsisavinti ne visi esame pajėgus. Todėl tikimės, kad mūsų idėja pradėti leisti šį laikraštį susilauks pasisekimo ir pritarimo tarp Pietvakarių Lietuvos regiono, medžiotojų.

Pati idėja leisti toki leidinį brendo jau gana seniai, o tiksliau nuo tada, kaip Lietuvos Medžiotojų ir Žvejų Draugija dėl subjektyviu priežasčių laikinai sustabdė žurnalo „Medžiotojas ir meškeriotojas“ leidybą. Taip susiklosčius aplinkybėms, tuometiniame Draugijos tarybos narių tarpe buvo siūloma ieškoti galimybių, kaip pasielgti, kad Draugijos medžiotojai neliktų be taip svarbaus, sakyčiau būtino, leidinio. Viena iš idėjų buvo ta, kad, neliktume informacinėje izoliacijoje, žurnalo vardu butų tikslinga leisti, laikraštį. Taip bent iš dalies išsaugant tradicijas ir savo ego. Gaila, tačiau toksai siūlymas nesulaukė LMŽD Draugijos, tuometinės tarybos narių, daugumos pritarimo ir nutiko tai, kad viena didžiausių Lietuvos visuomeninių organizacijų, liko be savo tribūnos. Dar skaudžiau, kad vėliau ieškant galimybių, bent iš dalies likti matomiems, vėl gi daugumos Draugijos tarybos narių, buvo paremta idėja, savo gilias ir senas tradicijas perleisti, kitam leidėjui. Nežinau, tuo metu, gal tai nebuvo pats blogiausias sprendimas, bet dabar aišku tai nebuvo ir vienas iš geresnių sprendimų. Tačiau dabar yra, kaip yra. Taigi esant tokiai padėčiai, susibūrė grupelė entuziastų ir aptarė galimybes, kaip butų galima pradėti leisti leidinį kuris bent regioniniu mastu, kompensuotų susidariusia spragą.

Kažin ar verta kalbėti, diskutuoti, ar tai reikalinga. Mano manymu, taip, verta. Visų pirma, tai priemonė, kurios pagalba, bus galima bent daliai medžiotojų suteikti savalaikę informaciją, apie Lietuvos respublikos Seimo, vyriausybės bei kitų institucijų, priimtų teisinių-norminių aktų nuorodas, liečiančias medžioklės tvarkymo klausymus. Operatyviai ir objektyviai pateiksime Lietuvos Medžiotojų ir Žvejų sąjungoje numatomų priimti nutarimų projektus, kurie suteiks galimybę visiems skyrių medžiotojams įsijungti į jų svarstymą teikti siūlymus, pataisas ar pritarimą, tuo prisidėdami prie kolegialių sprendimų priėmimo. Be to planuojame spausdinti apie kiekvieno skyriaus ar draugijos, klubų ir būrelių vidaus problemas, patirtį, siūlomus galimus sprendimus. Mes tikimės, kad viena iš sėkmingo laikraščio leidimo ir paklausos sąlygų, bus ta, kad laikraštis medžiotojams bus teikiamas, nemokamai.

Tikimės, kad pirmasis šio laikraščio numeris Jus sudomins ir pakvies aktyviam bendradarbiavimui. Mes lauksime Jūsų pastabų, pasiūlymų, bei medžiagos iš jūsų skyriaus ar draugijos, klubų ar būrelių gyvenimo, įdomiu medžiotojiškų nutikimų. Stengsimės suteikti teisine informacija, nemokamai talpinsime jūsų skelbimus. Planuojame, kad laikraštį gausite kas du mėnesius, tai yra per metus, šešis kartus. Tačiau atsiradus svarbiai informacijai galimas ir papildomas leidinys.

Savo turimą ir pageidaujamą paviešinti informaciją, straipsnius, žinutes, įdomius nutikimus, pasiūlymus, siuskite šiais adresais:

edainauskas@zebra.lt info@medziokle.org arba paštu LMŽD Alytaus s. T. Vaižganto 5A. Lt- 46145 Alytus

www.medziokle.org

Fax.831552571

Įrašas paskelbtas temoje Straipsniai lietuvių kalba. Išsisaugokite pastovią nuorodą.